ČELENKO - Digitalni čeoni toplomer

ČELENKO - "DIGITALNI" toplomer predstavlja spoj prednosti dosadašnjih čeonih toplomera i izuzetnih poboljšanja: precizniji prikaz telesne temperature sa očitavanjem 1/2 stepena temperature. Za 15 sekundi se telesna temperatura očitava na jednom od devet lako uočljivih podeoka. Druga atraktivna prednost ogleda se u jednostavnom, nesalomljivom dizajnu i pogodnosti odlaganja i čuvanja.

TEHNOLOGIJA: Digitalni toplomer je brz, lak i precizan i koristi tehnologiju tečnih kristala. Tečni kristal je toplotno najosetljiviji poznati materijal. Za njega je karakteristična optička proporcija tečnosti i kristala. Višebojna difrakcija tečnog kristala ogleda se u promeni boje pri promeni temperature materijala, što kao rezultat daje lako očitavanje na samom toplomeru.
Ispitivanja su pokazala da spoljašnju temperaturu prati unutrašnja temperaturna pobuda. Digitalni toplomer upravo koristi tu pojavu, s tim što u potpunosti eliminiše negativnu ulogu masnih naslaga sa čela u prenošenju temperature.

Cena: dostupni u veleprodaji u pakovanju od 100 komada.

Cena pakovanja od 100 komada 8.500,00 din. plus PDV-a.

Moguć količinski popust.