Kompanije

Linkovi

Kontakt
AMEX Export-Import d.o.o.
Kornatska 3,
11060 Beograd - Palilula
Srbija
Tel/Fax: 011/2790-365
office@amex-lab.rs


 

EVERmed

EVERmed je medicinski sektor Everlasting grupe.

EVERmed asortiman proizvoda sačinjava 8 različitih proizvodih linija:

Frižideri: uspravni modeli sa ili bez staklenim vratima, sa temperaturom iznad 0 °C
Zamrzivači: uspravni modeli sa ili bez staklenim vratima i modeli sa sandukom sa temperaturom ispod 0 °C
2 temperature: uspravni modeli sa kombinacijama frižider (temperatura iznad 0 °C) i zamrzivač (temperatura ispod 0 °C)
Inkubatori: uspravni modelisa temperaturama između +2 °C i +50 °C
Prenosni frižideri i zamrzivači: pogodni prilikom transporta medicinskih i naučnih proizvoda
Ice makers: aparati za proizvodnju leda u obliku pahuljica ili kocki
Frižideri i zamrzivači za mrtvačnice: skladišne komore, dostupane kako u frižider (+4 °C) tako i zamrzivač (-20 °C) verziji
Hladne sobe: Hladne komore pogodane za veliko skladištenje dostupane kako u frižider (+4 °C) tako i zamrzivač (-20 °C) verziji